Hållbar Utveckling

I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

Verksamheten inom I Ur och Skur bedrivs med barnet i fokus och som ett paraply över hela utbildningen ligger lärandet om en hållbar livsstil. Hållbarhet delas ofta in i tre segment; Ekologisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Social hållbarhet.

I Ur och Skur arbetar med fokusmål från Agenda 2030 som kretsar kring alla tre perspektiven på hållbarhet.

Utomhuspedagogiken strävar efter att visa på samband och helheter. Naturen öppnar upp våra sinnen, vilket ger möjligheter till ökat lärande. Vi ger barnen miljömedvetenhet och med det menas att visa respekt, omsorg och vilja att vårda allt levande. Barnen får utveckla grundläggande natur- och miljökunskaper och får förståelse för sambanden i naturen.

Genom att ge barnen positiva upplevelser av naturen skapas nyfikenhet, lärande och så småningom naturkänsla. En god naturkänsla är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar utveckling och livsstil. Det man tycker om bryr man sig om.