Presentation av Verksamheten


Vi som arbetar i barngruppen i år är fyra utbildade förskollärare och en barnskötare. Nu har vi dessutom förstärkning av en resurspedagog i barngruppen samt en person i köket. Tillsammans är vi ett väl fungerande arbetslag,  vilka ser som vår främsta uppgift att stödja barnen i deras känslomässiga utveckling och lägga grunden för den livslånga läroprocessen.

Barngruppen är ca 27 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är indelade i tre grupper; Mulle-, Knytte- och Knoppegruppen, utefter ålder och mognad.

Vi arbetar liksom alla förskolor i Sverige efter Läroplan för förskolan (Lpfö18), som är vårt viktigaste styrdokument. Hos oss arbetar vi efter I Ur och Skurs pedagogik som utgår från läroplanens mål. Utbildningen, det vill säga omsorgen, utveckling och lärandet, sker till största delen utomhus. Den livsviktiga leken men också planerad undervisning som matematik, naturvetenskap och språkutvecklande aktiviteter, passar mycket bra att arbeta med utomhus och vi ser naturen som det bästa läranderummet.

En gång i veckan går vi iväg i skogsgrupper med Mulle-, Knytte- och Knoppeaktiviteter då vi arbetar med Friluftsfrämjandets figurer och undervisningsmateriel. Vi äter medhavd matsäck i skogen och använder skogen som både klassrum och lekrum. På vintern anordnar vi skridskoskola för de äldsta barnen och skidor åker vi när vädret tillåter.

Barnen lär sig genom leken och vi vuxna är medupptäckande och medutforskande pedagoger. Vi vill att barnen ska få en god självkänsla och tro på sig själva, att de kan själv eller kan lära sig. Vi uppmuntrar barnen att vilja lära sig nya saker även om de kanske känns svåra i början.

Grunden för lärande är en trygg miljö. Att vara en god kamrat och bli medveten om sina egna och andras känslor samt att känna empati är viktigt för den tryggheten. Vi arbetar därför med att ge mycket beröm och uppmuntran i lärandet. Vi gör barnet uppmärksamt på när de lärt sig något nytt. När barnen stöter på problem lägger vi vuxna stor vikt vid att inte komma med färdiga lösningar utan vi ställer frågor som ger barnen tillfälle att själva tänka ut lösningar. Vi hjälper barnen att lösa konflikter och tar vara på dessa tillfällen att tala om känslor, om hur man kan göra förlåt och hur man bör vara mot varandra.

Vi dokumenterar barnens läroprocess med hjälp av mycket foton och vi arbetar med ett reflekterande arbetssätt där barnet själv är delaktigt. Vi ser er föräldrar som de viktigaste personerna i ert barns liv och en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år, då vi utgår från barnets portfolio och samtalar kring ditt barns utveckling och behov. Vi vill ge er utrymme att påverka ert barns förskoletid.

Så här kan en dag på förskolan se ut


7:30  Förskolan öppnar, utomhus.
9:15  Alla barn har kommit. Aktiviteter i mindre grupper.
10:30   Samling i mindre grupper, inomhus när det är kallt annars ute.
11:15   Lunch, oftast inomhus. 
Efter lunch samlas vi i mindre grupper, inomhus den kalla årstiden annars ute. Vi passar på att läsa och tar det lugnt en stund. De små sover ute i sina egna vagnar.

12:00  Barnen väljer aktivitet själva, inne eller ute.
14:00  Mellanmål, inomhus den kalla årstiden annars ute.
14:30  Lek med olika material och i olika lärmiljöer.
16:30  Förskolan stänger, utomhus.

Förskolan är stängd veckorna 28-31 samt veckan mellan jul och nyår.

Är du nyfiken på I Ur och Skur? Läs mer och se video här!