Förälder i Förskolan


Förskolan är ett föräldrakooperativ där alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen som sedan 1986 driver förskolan. I det här huset har verksamheten bedrivits sedan 1994, huset hyrs av kommunen. Föreningen har valt att göra en del arbete själva och i stället lägga pengar på fler och välutbildad personal. Personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet i barngruppen.

 "Det är en god gemenskap inom kooperativet och det känns bra att kunna vara med och påverka den miljö som barnen tillbringar så mycket tid i. Den tid som familjen lägger ned i verksamheten får barnet tillbaka genom att förskolan har välutbildad personal och att det alltid finns möjlighet att ta in vikarie när personalen bedömer att det behövs."


Jour och städning

Alla familjer städar och har jour på förskolan. Städning sker enligt ett rullande schema. Det brukar bli 2-3 städveckor per år. Vid städvecka är det städning tisdag och torsdag kväll (tar ca. 2 tim) och valfri dag på helgen (tar ca. 4 tim.)

Att ha jour innebär att man kan bli ombedd att jobba på förskolan under en del eller hela dagen om förskolan av någon anledning inte får tag i vikarie. Varje familj har jour enligt ett schema ca 1 dag per månad. Hur ofta man blir inkallad att vikariera varierar.

När det har snöat  har den familj som har jour också ansvar för att skottning sker innan kl. 07.30. Då skottar man gången upp till huset, rampen för matleverans och strör ut grus dersom det är halt på morgonen. Detta är viktigt för att matleveransen ska komma fram utan problem samt att våra barn och förskolans pedagoger skall ha ett tryggt arbetsmiljö.


Dessutom finns ”måndagsvikarie” 1-2 ggr/år. Det innebär att en måndagseftermiddag i månaden (kl.15:45-17:00) så har tre föräldrar från olika familjer ansvar för verksamheten för att ge personalen möjlighet att få mer planeringstid.


Den andra lördagen i maj och i oktober har vi städ/fixardag då huset och gården städas ordentligt. Då görs även den del arbeten på gården och i huset.


Styrelse och arbetsgrupper

För att få verksamheten att fungera finns det en styrelse som träffas 1 ggr/månad där finns 5-7 familjer representerade. Det finns även arbetsgrupper som är ansvariga för bla inköp av mellanmål, huset, gården, städning samt sy och laga. Alla föräldrar ingår i någon av dessa grupper eller styrelsen.